สรุป ปลดล็อกกัญชา 9 มิถุนายน 2565 สูบ – ปลูก ได้ไหม นับถอยหลัง ‘กัญชาเสรี’

สรุป ปลดล็อกกัญชา 9 มิถุนายน 2565 สูบ – ปลูก ได้ไหม นับถอยหลัง ‘กัญชาเสรี’

สรุป ปลดล็อกกัญชา 9 มิถุนายน 2565 ล่าสุด เคาะแล้วไม่มีเลื่อน เตรียมนับถอยหลัง กัญชาเสรี วันที่ 9 มิ.ย. 65 ปลูก และสูบ กัญชาได้ไหม เคลียร์ปม ตอบชัด กัญชาถูกกฎหมาย เป็นแบบไหน ปลดล็อกกัญชา ล่าสุด 9 มิถุนายน 2565 ไขสงสัย กัญชาเสรี ปลูก และสูบ ได้ไหม แบบไหนเป็นกัญชาถูกกฎหมาย หลังประกาศให้ วันที่ 9 มิ.ย. 65 ปลดล็อกกัญชา ออกจากยาเสพติด ที่มีกฎหมายคอยควบคุมกำกับอยู่ ซึ่งก็ยังมีข้อเงื่อนไขที่คลุมเครือ ถึงการใช้กัญชา สูบ หรือปลูก แบบไหนที่ใช่ กัญชาถูกกฎหมาย ทีมงาน The Thaiger จะมาไขสงสัยการ ปลดล็อกกัญชาวันที่ 9 มิ.ย. 65 ว่ามีข้อกำหนด เงื่อนไขในการปลูก และสูบ กัญชาอย่างไรบ้าง

สรุป ปลดล็อกกัญชาวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ล่าสุด ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข

ตอบชัดปลดล็อกกัญชาวันไหน อัปเดตล่าสุดปลดล็อกกัญชา วันที่ 9 มิถุนายน 2565 อ้างอิงตามประกาศจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมีผลให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากพืช “กัญชา” ที่ประกอบด้วยสาร THC เกน ร้อยละ 0.2 ซึ่งยังคงเป็นส่วนของยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5  แต่ส่วนอื่นเป็นกัญชาถูกกฎหมาย

ตอบคำถามสายเขียว สรุปแล้ว 9 มิถุนายน 2565 ปลดล็อก กัญชา กัญชง สามารถปลูกได้ไหม ? ตอบชัดสามารถ ปลูกกัญชาได้ โดยต้องปลูกสำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพ

สามารถปลูกกัญชากี่ต้นก็ได้ ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องทำการแจ้ง ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ซึ่งสามาถดาวน์โหลดแอปฯ ปลูกกัญ ก่อนการปลดล็อกกัญชา ได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสามารถเปิดใช้งานแอป ปลูกกัญ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 วันปลดล็อกกัญชา และหากใครต้องการปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์ จะยังต้องขออนุญาตก่อน

กัญชา กัญชง สูบได้ไหม ? สำหรับร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ที่จะถูกนำมาเป็นกฎหมาย ในการควบคุม กรณีการนำ กัญชา ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม คาดการณ์ว่าอาจนำมาใช้จริงไม่ทันวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ปลดล็อกกัญชา กัญชง ซึ่งยังมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน

อาจสรุปได้ว่า สามาถสูบเพื่อผ่อนคลายเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต แต่ต้องอยู่ภายในบ้าน ในครัวเรือนเท่านั้น แต่ถ้าหลังปลดล็อกกัญชา วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ไปแล้ว หากสูบแล้วตำรวจเจอ ก็สามารถตรวจค้นได้ เพราะหากวิเคราะห์แล้วพบว่า การสูบ ไม่ได้อยู่ในกรอบที่กฎหมายระบุว่าไม่ใช่ยาเสพติด เช่น พบว่า THC เกิน 0.2 % ก็เข้าข่ายผิดกฎหมาย

หรือว่า หากสูบกัญชา แล้วก่อให้เกิดปัญหา กลิ่น และ ควัน รบกวน หรือส่งผลกระทบ จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง อาจทำให้เข้าข่ายเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าดวยสาธารณสุข นั่นเอง

ผลทางกฎหมายการปลดล็อกกัญชา 9 มิถุนายน 2565 มีอะไรบ้าง

ซึ่งผลจากทางกฎหมายการปลดล็อกกัญชา กัญชง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ให้ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามปรมวลกฎหมายยาเสพติดอีกต่อไป มีรายรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาดังกล่าวพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด

2. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (5)

3. ศาลไม่อาจขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลได้ อีกต่อไป ดังนั้น เมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลก็ต้องยกเลิกการฝากขัง ปล่อยตัวผู้ต้องหา หรือตรวจคืนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (ถ้ามี) หรือหากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ก็ต้องพิพากษายกฟ้อง

4. คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จำเลยที่ได้รับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น หากจำเลยอยู่ระหว่างการถูกกักขังแทนค่าปรับ ศาลก็ต้องปล่อยตัวจำเลยเนื่องจากไม่มีโทษปรับที่จะกักขังแทนค่าปรับต่อไปได้ หรือหากจำเลยอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ ก็ต้องยกเลิกการคุมความประพฤติ และหากจำเลยอยู่ระหว่างการถูกจำคุกในการกระทำความผิดฐานอื่นด้วย ก็จะต้องมีการแก้ไขหมายจำคุกเพื่อยกเลิกการบังคับโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา

5. ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาซึ่งศาลเคยมีพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษ บวกโทษ หรือไม่รอการลงโทษในคดีหลังได้ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ดังที่กล่าวไป ถือว่าจำเลยไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาในคดีก่อน

6. พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 134

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป